Ala-raajojen toimintojen ja jalkaterapiatarpeen arviointi

Arvioin asiakkaan alaraajojen toimintoja vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa, käyttäen laaja-alaista kivun arviointia. Tällä tavoin selvitän asiakkaan jalkaterapiatarvetta. Tutkiminen ja tietämys lapsen kasvusta ja kehityksestä, sekä monista sairauksista kuten diabeteksestä, reumasta ja ihosairauksista ohjaa yksilöllisen jalkaterapiatarpeen määrittämiseen ja jalkaterapiasuunnitelman tekoon.

Tutkimusmenetelminä käytän pystyasennon ja alaraajojen kuormittumisen arviointia, sekä kävelyn tutkimista osana kineettistä ketjua, jalkaterien toimintoja sekä lihas- että niveltoimintojen tutkimista erilaisilla mittausvälineillä.

Toimin Hyvinkäällä, ota yhteyttä!