Terveyttä edistävä jalkaterapia

Tarjoan Hyvinkäällä asiakkaideni tarpeiden mukaan räätälöityä ja terveyttä edistävää jalkaterapiaa. Varaa aikasi! Eri asiakasryhmille suunnatulla opetuksella ja ohjauksella pyrin lisäämään ymmärrystä jalkaterveyden merkityksestä osana ihmisen kokonaisterveyttä.

Räätälöityjä hoitoja

Jalkaterveyden tilaa arvioin tekemällä asiakkaille jalkojen terveystarkastuksia sekä ohjaamalla asiakkaitani yksilöllisesti heidän tarpeidensa mukaan, jalkojen omahoidosta, sopivien kenkien ja sukkien sekä apuvälineiden valinnasta. Omahoidon tueksi pyrin jakamaan myös asiakkailleni kirjallista materiaalia.

Työhöni olennaisena osana kuuluu myös luentojen pitäminen asiakasryhmille ja yhteisöille, sekä terveydenhuoltohenkilöstölle.

>Monet ihmiset kärsivät erilaisista jalkavaivoista, tietämättä mistä hakea niihin apua, siksi on tärkeätä jakaa tietoutta jalkojen omahoidosta ja jalkaterapiasta.