Johtamis-, kehittämis- ja tutkimusosaaminen jalkaterapiassa

Pyrin kehittämään asiantuntijuuttani käyttämällä tutkimuksellista työotetta, jatkuvaa itsereflektiota sekä vertaisarviointia.

On tärkeää, että tietoa jalkaterapiasta ja jalkaterapian menetelmistä viedään eteenpäin. Monet ihmiset kärsivät jalkavaivoista tietämättä mistä niihin löytyisi apua.

Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää, ota yhteyttä!